CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI TÍN

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TUYỂN DỤNG

1

THÔNG TIN CÔNG TY

Tầng 1, Tòa nhà 96 Định Công, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ