CÔNG TY CỐ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATA

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tại ATA Group, chúng tôi xây dựng một hệ giá trị soi đường, làm chuẩn mực để từng môi giới (tại ATA chúng tôi gọi nhau bằng cái tên thân thương là “bạn đường”) sống và hành động theo. ATA có mặt trên đời để thực hiện sứ mệnh BẢO VỆ ích lợi cho từng nhà đầu tư. Sứ mệnh sẽ phát huy hiệu quả từ việc ATA chú trọng giúp bạn đường PHÁT TRIỂN bản thân để tăng giá trị cho từng hành động phục vụ

TUYỂN DỤNG

2
Kế Toán Nội Bộ Tại Phú Nhuận

THÔNG TIN CÔNG TY

239A Hoàng Văn Thụ, P8, Phú Nhuận, TP.HCM

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ