CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

BT 07-05 KĐT mới Dương Nội, La Khê, Hà Đông, HN

Gmail: tuyendung@thtgroup.com.vn

Địa chỉ: BT 07-05 KĐT mới Dương Nội, La Khê, Hà Đông, HN

TUYỂN DỤNG

2
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

THÔNG TIN CÔNG TY

BT 07-05 KĐT mới Dương Nội, La Khê, Hà Đông, HN

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ