Công ty cổ phần Thạch cao Đình Vũ

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Sản xuất thạch cao

THÔNG TIN CÔNG TY

Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ