Công ty cổ phần thẩm định giá BTCvalue chi nhánh Đà Nẵng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

BTCvalue là một trong số những công ty thẩm định giá chuyên nghiệp tại Việt Nam, được thành lập theo Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 03/08/2005 của Chính phủ và sự chấp thuận của Bộ tài chính theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 02/TĐG do Bộ tài chính cấp lần đầu ngày 19 tháng 08 năm 2015. BTCvalue đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn khắt khe về nhân sự, trình độ chuyên môn và cơ sở vật chất kỹ thuật đối với một doanh nghiệp thẩm định giá chuyên nghiệp.

THÔNG TIN CÔNG TY

104-106-108 Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ