Công ty Cổ Phần The Open House - Toong

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ Phần The Open House - Toong chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ Phần The Open House - Toong, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ Phần The Open House - Toong

Toong is Indochina's 1st work environment developer, creating and operating a network of collaborative workspaces whose meaningful design and thoughtfully-curated activities provide endless inspiration for progressive entrepreneurs, innovators, and creators in the region.

The name Toong, inspired from the word “Tổ Ong” (Beehive), embodies the vision of our company, which is to create a human-centered platform that cultivates character and fosters self-transformation of each and every individual.


Công ty Cổ Phần The Open House - Toong Tuyển dụng