Công ty cổ phần thí nghiệm điện PC1-ETICH

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần thí nghiệm điện PC1-ETICH hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật năng lượng bao gồm các mảng kinh doanh chính:

- Thí nghiệm, kiểm định an toàn, kiểm định đo lường thiết bị điện.

- Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện


THÔNG TIN CÔNG TY

138 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ