Dành cho ứng viên

Dành cho nhà tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THỜI TRANG VÀ MAY MẶC CHIROSE HOUSE

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Chirose House Company is not just a clothing manufacturer; we're your strategic partner in building your local apparel brand. We understand the unique needs of domestic labels and are committed to delivering exceptional quality, unparalleled flexibility, and unwavering support throughout your production journey.

Why Choose Chirose House Company?

  • Unmatched Quality: We take pride in meticulous craftsmanship and use only premium materials to ensure your garments exceed expectations.
  • Local Expertise: We have a deep understanding of the Vietnamese garment industry, allowing us to navigate production efficiently and cost-effectively.
  • Flexibility for Every Brand: Our production capabilities cater to a wide range of needs, from small-batch runs for emerging labels to large-scale production for established brands.
  • Dedicated Partnership: We go beyond manufacturing. Our team is here to guide you through every step, from design consultation to production scheduling and quality control.

Become a Leader in Local Fashion:

Partner with Chirose House Company and leverage our expertise to:

  • Bring your design visions to life with our skilled artisans and meticulous attention to detail.
  • Maintain a competitive edge through our efficient production processes and focus on quality.
  • Build a brand your customers love with garments that are both stylish and durable.

Chirose House Company: We don't just manufacture clothes, we manufacture success for local fashion brands.

Xem thêm Thu gọn

Tuyển dụng

1/12 trang

Top công ty cùng lĩnh vực

Việc làm “” từ các công ty tương tự

Thông tin liên hệ

Địa chỉ công ty
25/35/15 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem bản đồ

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội

customer Trung tâm hỗ trợ ứng viên
Trung tâm hỗ trợ dịch vụ
Ms. Hương Nguyễn
TopCV thường phản hồi trong vòng 24h
Trung tâm hỗ trợ dịch vụ

Ms. Hương Nguyễn

Hỗ trợ trực tuyến

customer

Liên hệ

TopCV cam kết sẽ xử lý các vấn đề của bạn trong vòng tối đa 24h.

Tổng đài: (024) 6680 5588 (Giờ hành chính)

Trong trường hợp không liên lạc được, vui lòng gửi hỗ trợ tới email: hotro@topcv.vn

Xin cảm ơn!

Gửi yêu cầu hỗ trợ

Họ tên *
Email *
Số điện thoại *
Vấn đề cần hỗ trợ *
Gói dịch vụ *
Mô tả vấn đề cần hỗ trợ *

Gửi yêu cầu thành công

TopCV sẽ gửi phản hồi qua email bạn đã nhập trong vòng tối đa 24h.

Liên hệ hotline nếu sau 24h bạn chưa nhận được phản hồi qua email:
(024) 6680 5588 (Giờ hành chính)

Hoặc email trực tiếp cho TopCV tại địa chỉ: hotro@topcv.vn

Xin cảm ơn!