Công Ty Cổ Phần Thịnh An Gia

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH AN GIA

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0315306351

Địa chỉ: 64 Đường TTH29, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lã Đức Tín

Ngày cấp giấy phép: 03/10/2018

Ngày hoạt động: 02/10/2018 (Đã hoạt động 11 tháng)

Trạng thái: Đang hoạt động

Read more: http://www.thongtincongty.com/company/4bee44af-cong-ty-co-phan-thinh-an-gia/#ixzz5zI8yYGNu

THÔNG TIN CÔNG TY

64 Đường TTH29, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ