Công ty cổ phần thông tin và truyền thông Thiên Việt

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TUYỂN DỤNG

6
Frontend Developer
Tester
Lập trình viên .NET
Nhân viên Kinh doanh
Lập trình viên PHP
Nhân viên Kinh doanh

ĐÁNH GIÁ

100%
Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Đánh giá chung:

5.0

THÔNG TIN CÔNG TY

CT6A - Xa La - Hà Đông

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ