CÔNG TY CỔ PHẦN THOONG GROUP

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Lĩnh vực: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh


THÔNG TIN CÔNG TY

Số 28, đường Vạn An, khối liên cơ, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ