Công ty Cổ phần thương mại Bài Thơ

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Địa Chỉ: Tầng 1, Chung cư Hạ Long, đường 25 tháng 4, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033 3821612

Số Fax: 0333655252

TUYỂN DỤNG

6
Kế Toán Tổng Hợp
Trường Phòng Dự Án
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Kế Toán Tổng Hợp
Hành Chính Tổng Hợp

THÔNG TIN CÔNG TY

Số 1, Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Thành Phố Hạ Long

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ