Công ty cổ phần thương mại giải pháp Hachinet Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TUYỂN DỤNG

3
.NET Developer (ASP.NET)
Front End
Unity

ĐÁNH GIÁ

100%
Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Đánh giá chung:

4.8

THÔNG TIN CÔNG TY

1212 B4 Green Star 234 Phạm Văn Đồng Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ