CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG NGUYỄN

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Hoàng Nguyễn hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử. 

TUYỂN DỤNG

1

ĐÁNH GIÁ

100%
Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Đánh giá chung:

5.0

THÔNG TIN CÔNG TY

Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ