CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PRO CAR

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

độ xe, bảo dưỡng bảo xe

TUYỂN DỤNG

6
Tổ Trưởng Thợ Gò, Hàn Ô Tô
Tổ Trưởng Kỹ Thuật Sơn Ôto
Nhân Viên Kỹ Thuật Sơn Ô Tô
Nhân Viên Kỹ Thuật Gò Hàn
Kế Toán Trưởng

THÔNG TIN CÔNG TY

Thôn 4 - Hoàng Hoa - Tam Dương - Vĩnh Phúc

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ