CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẮP SÁNG

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thắp Sáng hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là Biên / Phiên dịch các lĩnh vực về giáo dục và thương mại. Được thành lập 2 năm nhưng đã thực hiện nhiều dự án lớn trong và ngoài nước.

TUYỂN DỤNG

1
Biên dịch viên

ĐÁNH GIÁ

100%
Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Đánh giá chung:

4.0

THÔNG TIN CÔNG TY

HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ