CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẮP SÁNG

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Có 1 lượt đánh giá và nhận xét về CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẮP SÁNG

4.0
100%
Sẵn sàng giới thiệu bạn bè
Tại sao bạn có thể tin tưởng vào kết quả đánh giá này?
Để đảm bảo tính khách quan, TopCV chỉ duyệt đánh giá nếu người đánh giá đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẮP SÁNG và được thể hiện trong CV (CV đã tạo trên hệ thống topcv.vn).
26/11/2019
"Môi trường trẻ trung thân thiện"
Điểm trung bình
4

Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Điều tôi hài lòng
Môi trường thân thiện, các anh chị đồng nghiệp đều rất trẻ nên tâm lý, được thoải mái thể hiện mình.
Điều tôi không hài lòng
Văn phòng hơi nhỏ
5
2
3
5
5

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thắp Sáng hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là Biên / Phiên dịch các lĩnh vực về giáo dục và thương mại. Được thành lập 2 năm nhưng đã thực hiện nhiều dự án lớn trong và ngoài nước.

HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI