Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO

Có hơn 10 năm trong lĩnh vực xây dựng vận hành set up hệ thống Doanh nghiệp, đào tạo các chương trình Kế toán- tài chính, nhân sự, kế hoạch kinh doanh và cung ứng nhân sự cho các doanh nghiệp.


Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO Tuyển dụng

Fresher IT support

27/12/2019
Hà Nội
Toàn thời gian