Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện cụm Nhà máy thủy điện Đak Mi 4A,B,C

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Thôn Lao Mưng, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội