Công ty Cổ phần Thủy sản Bắc Trung Nam

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Lô C2-1, C2-2, KCN dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội