CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH AN

www.bianfishco.com

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Phường Phước Thời, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội