Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cổ Chiên

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản

THÔNG TIN CÔNG TY

Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ