Công ty cổ phần trái thị vàng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Trái Thị Vàng thành lập từ tháng 6 năm 2012, hoạt động trong các lĩnh vực Công nghệ Thông tin - Viễn thông và Đầu tư Khoa học Công nghệ

Xây dựng cộng đồng công nghệ lớn mạnh - Trở thành đối tác chiến lược với các tổ chức viễn thông lớn - Cung cấp các giải pháp thông minh, 

ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến tới hoàn thiện sản phẩm số theo xu hướng mới nhất

THÔNG TIN CÔNG TY

Khu ngoại giaooàn, xuân tảo, bắc từ liêm

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ