Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Việt Nam VINCO

http://vinco.com

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty VINCO - Nhà tư vấn xây dựng chuyên nghiệp của Việt Nam đã bắt đầu hoạt động từ năm 1981 và chính thức có tên gọi:

- Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt Nam VINCO (năm 2000 đến năm 2003)

- Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt Nam VINCO (năm 2003 đến nay)

 Công ty VINCO - Là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, Mã số doanh nghiệp: 0101089149 - đăng ký thay đổi lần 5 ngày 06/10/2010.

 Trong suốt thời gian ba mươi năm xây dựng và phát triển, Công ty VINCO đã đóng vai trò là cơ quan Tư vấn Xây dựng có uy tín từ Bắc vào Nam, từ Trung du, miền núi đến đồng bằng, vùng Tây nguyên đến vùng sâu, vùng xa...đều có sự tham gia thiết kế. Những công trình do Công ty VINCO Thiết kế ngày nay đang phát huy tích cực, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cũng như đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 Trong những năm gần đây, Công ty VINCO đã tham gia vào các Dự án đầu tư trong lĩnh vực Dân dụng, Công nghiệp và Giao thông với qui mô lớn, công nghệ phức tạp đạt chất lượng cao, giá thành hạ.

 Với khả năng phát triển và hợp tác, với những kinh nghiệm đã được tích luỹ ba mươi năm qua, đặc biệt với trình độ năng lực và thiết bị hiện nay có thể khẳng định rằng Công ty VINCO đã hội tụ đủ các điều kiện cần thiết để đảm nhiệm các công việc về thiết kế cho các dự án có quy mô lớn.

 Công ty VINCO giới thiệu Trình độ và Năng lực với sự mong muốn được tham gia tư vấn cho các công trình sử dụng có hiệu quả, đội ngũ chuyên gia của Công ty được phát huy hết khả năng đồng thời góp thêm một phần sức lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế nước nhà.

 Về phần mình, Công ty VINCO xin cam kết làm hết sức mình để thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật, chất lượng và tiến độ một cách tốt nhất, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất.


Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Số 516 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội