Công ty cổ phần tư vấn và dịch vụ Etmart Vina - chi nhánh Vĩnh Phúc

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Đo kiểm môi trường lao động

- đào tạo an toàn hóa chất

- tư vấn môi trường

- làm quan trắc môi trường

- lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường,...

- thiết kế xây dựng hệ thống xử lý môi trường.

......

THÔNG TIN CÔNG TY

Số 18, Yết Kiêu, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ