Công ty cổ phần tư vấn và dịch vụ Etmart Vina - chi nhánh Vĩnh Phúc

etmartvina.vn

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

- Đo kiểm môi trường lao động

- đào tạo an toàn hóa chất

- tư vấn môi trường

- làm quan trắc môi trường

- lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường,...

- thiết kế xây dựng hệ thống xử lý môi trường.

......

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Số 18, Yết Kiêu, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội