Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 8

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 8 được thành lập ngày 12/10/2020, hoạt động chính trong lĩnh vực: Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu các công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 220kV.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Hà Đông - Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội