Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 8

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 8 chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 8, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 8

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 8 được thành lập ngày 12/10/2020, hoạt động chính trong lĩnh vực: Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu các công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 220kV.

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 8 Tuyển dụng

Kế Toán Trưởng

26/05/2021
Hà Nội
Toàn thời gian