CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TRƯỜNG THỌ

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

A1P2 tập thể Máy Tơ, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội