Công ty Cổ phần Ub9 chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Ub9, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Ub9

Chúng tôi hiểu rằng, mỗi người trong chúng ta là một hạt giống toàn năng. Chúng tôi tạo ra môi trường, mà bất kì ai cũng có Quyền và Cơ Hội theo đuổi ước mơ của mình.

Hiện tại, Ub9 tập trung xây dựng và phát triển 2 dự án:

1. "JVC - Hội thân hữu Nhật Việt"

- Nghiên cứu và phát triển những phương pháp học tập đổi mới dành riêng cho người Việt Nam (đặc biệt là tiếng Nhật)

- Xây dựng Cộng đồng học tập Nhật ngữ trải khắp Việt Nam - Nhật Bản.

- Thông tin chi tiết: 

Website: jvclub.vn

Facebook: https://www.facebook.com/jvclubinfo/?fref=ts

2. "Doju - Giấc mơ Đại học Nhật Bản": 10.000 Sinh Viên Đại Học Nhật Bản

- Chương trình dự bị đại học Nhật Bản, chuẩn bị hành trang kĩ lưỡng nhất cho các bạn trẻ muốn thi vào các trường Đại học, Cao đẳng, Kĩ thuật chuyên nghiệp tại Nhật.

- Thông tin chi tiết:

Website: doju.vn

Facebook: https://www.facebook.com/Doju.giacmodaihocNhatBan/?fref=ts