GIỚI THIỆU CÔNG TY

Nhận diện vấn đề - cơ hội của nhãn hàng, kênh / vùng phụ trách, survey thị trường.

- Xây dựng các hoạt động marketing theo tháng / quý / năm nhằm đạt mục tiêu chiến lược của nhãn hàng: sản lượng, doanh thu, độ phủ…

- Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ tung sản phẩm mới

- Thiết lập, triển khai các chương trình để gia tăng bao phủ, hình ảnh sản phẩm của công ty nổi bật tại điểm bán.

- Giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các CTKM trên thị trường, cung cấp phản hồi, đánh giá và hướng đề xuất cho quản lý.

- Giám sát việc triển khai vật dụng POSM của NVKD ra điểm bán, đảm bảo POSM được triển khai đúng đối tượng và đem lại hiệu quả.

- Phối hợp xử lý đề xuất phát sinh của thị trường và nhân viên kinh doanh.


THÔNG TIN CÔNG TY

Số 6A, ngõ 332, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ