Công ty cổ phần Vilas Việt Nam

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty Vilas Việt Nam thành lập từ năm 2016. Quy mô nhân viên từ 30-100 nhân viên.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

20 Thành Thái, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội