Công ty Cổ phần Virex

virex.cpm.vn

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty Cổ phần VIREX là định hình và phát triển hệ sinh thái bất động sản minh bạch, chuyên nghiệp, phù hợp với xu thế vận động tại Việt nam; tạo ra những lợi ích cho đối tác và khách hàng.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

33 Bà Triệu, Hàng Bài, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội