Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp VIET.ME

vietme.net

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

194 phố Bồ Sơn, Võ Cường, Băc Ninh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội