CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRẦN VIỆT

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

 Tập hợp, theo dõi hồ sơ liên quan đến các công trình theo phân công nhiệm vụ;

 Ghi chép phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác: các khoản chi phí SXKD liên quan đến công trình; các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp; các khoản đầu tư tài sản; cân đối hóa đơn đầu vào đầu ra.

 Phối hợp với phòng ban để lên kế hoạch về chi phí, mua sắm, thanh toán cho công trình. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn chứng từ các chi phí phát sinh liên quan đến công trình và thực hiện các thủ tục thanh toán cho Nhà cung ứng theo quy định Công ty. Theo dõi thu chi, theo dõi tình hình thanh toán, theo dõi công nợ.

 Định kỳ:

+ Phân bổ chi phí khấu hao, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi vay phục vụ cho việc tính giá thành công trình. Tính giá thành công trình

+ Báo cáo tình hình thực hiện các công trình, có báo cáo cảnh báo khi phát hiện các khoản chi phí vượt dự toán thi công. Báo cáo quản trị theo quy định.

+ Báo cáo kịp thời các nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro sai phạm thuế, báo cáo thuế theo quy định pháp luật.

+ Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

 Vay vốn làm hồ sơ tín dụng với Ngân hàng (vay vốn, mở hạn mức, bảo lãnh…).

 Tham gia quyết toán công trình xây dựng hoàn thành.

 Các công việc khác do quản lý trực tiếp phân công.


ĐÁNH GIÁ

Hiện chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá

Đánh giá của bạn về công ty này?

THÔNG TIN CÔNG TY

236A/1-3 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ