Công ty Cổ Phần Xây dựng Số 3 Hà Nội

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Là một thành viên của Tập Đoàn BRG (là chủ đầu tư của nhiều dự án lớn), công ty xác định nhiệm vụ phải phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn năm 2019 - 2020 phải trở thành công ty Tổng thầu lớn ở khu vực miền Bắc.

Với mục tiêu trên, việc tìm kiếm tài năng trẻ trở thành nhiệm vụ hàng đầu trong tất cả mọi chiến lược phát triển của công ty

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

14 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội