Công ty Cổ Phần Xây dựng Số 3 Hà Nội

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ Phần Xây dựng Số 3 Hà Nội chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ Phần Xây dựng Số 3 Hà Nội, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ Phần Xây dựng Số 3 Hà Nội

Là một thành viên của Tập Đoàn BRG (là chủ đầu tư của nhiều dự án lớn), công ty xác định nhiệm vụ phải phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn năm 2019 - 2020 phải trở thành công ty Tổng thầu lớn ở khu vực miền Bắc.

Với mục tiêu trên, việc tìm kiếm tài năng trẻ trở thành nhiệm vụ hàng đầu trong tất cả mọi chiến lược phát triển của công ty