CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TÂN MINH

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TÂN MINH CHUYÊN: 

 Hoạt động thiết kế chuyên dụng: Hoạt động trang trí nội thất (Trừ thiết kế nội thất)

 Xây dựng công trình đường sắt

 Xây dựng công trình đường bộ

 Xây dựng công trình cấp, thoát nước

 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc

THÔNG TIN CÔNG TY

VP Công ty :Tầng 2, tòa nhà Cao Nguyên 2, p. Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ