CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ KHÍ HỒNG TRƯỜNG

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Thi công lắp đặt hệ thống đường ống cứu hỏa, cấp thoát nước........khu công nghiệp.

TUYỂN DỤNG

1

THÔNG TIN CÔNG TY

101 NHÀ A PHỐ NAM TRÀNG - PHƯỜNG TRÚC BẠCH - QUẬN BA ĐÌNH - HÀ NỘI

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ