Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh là đơn vị sản xuất xi măng, đá, than và kinh doanh đầu tư dự án cơ sở hạ tầng... Để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh ngày càng mở rộng, Công ty có nhu cầu tuyển dụng đội ngũ nhân sự từ 18 - 45 tuổi (bao gồm cả học viên, sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường).

THÔNG TIN CÔNG TY

Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ