Cong ty cp An Chau mega Viet Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Cong ty chung toi thuc hien cong tac dao tao:

1.day anh ngu cho hoc sinh tu lop 1 den lop 9;

- cac lop ielts, toeft, B1, B2;

- to chuc khao thi, thi cap chung chi theo chuan cambridge. 

- Dao tao nang cao cho giao vien ngoai ngu.

2. Lien ket voi Truong dai hoc Ngoai Thuong day va xuat khau lao dong sang cac nuoc : Duc, Nhat, Han Quoc, Anh,...

THÔNG TIN CÔNG TY

578 Phan Dinh Phung, tp Quang Ngai, tinh Quang Ngai

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ