Cong ty cp An Chau mega Viet Nam

achaumegavn.vn

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Cong ty chung toi thuc hien cong tac dao tao:

1.day anh ngu cho hoc sinh tu lop 1 den lop 9;

- cac lop ielts, toeft, B1, B2;

- to chuc khao thi, thi cap chung chi theo chuan cambridge. 

- Dao tao nang cao cho giao vien ngoai ngu.

2. Lien ket voi Truong dai hoc Ngoai Thuong day va xuat khau lao dong sang cac nuoc : Duc, Nhat, Han Quoc, Anh,...

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

578 Phan Dinh Phung, tp Quang Ngai, tinh Quang Ngai

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội