Công ty CP Bia Hà Nội - Thái Bình

http://www.tbbeco.com.vn/

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Quá trình thành lập: Công ty Bia Thái Bình tiền thân là hai doanh nghiệp Nhà nước hợp nhất theo quyết định 2048/QĐ-UB ngày 29/8/2002 của UBND tỉnh Thái Bình giữa Công ty Bia Rượu Ong Thái Bình và Nhà máy Bia Thái Bình.

- Ngày 4/4/2005 UBND tỉnh Thái Bình có quyết định 731/QĐ-UB Về việc Phê duyệt phương án và chuyển Công ty Bia Thái Bình thành Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình.

Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình :

+ Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng Tương ứng: 4.000.000 Cổ phần .

+ Số lượng Cổ đông : 324 Cổ đông

- Ngày 13/6/2005 Bộ Công nghiệp có công văn 3047/CV-TCCB tiếp nhận Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình làm thành viên Tổng Công ty Bia-Rượu-NGK Hà Nội

- Ngày 14/7/2005 Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

- Ngày 28/7/2005 Bộ Tài chính có công văn 9492/BTC-TCDN đồng ý để Tổng Công ty Bia-Rượu-NGK Hà Nội tiếp nhận phần vốn Nhà nước (51% vốn điều lệ) trong Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình

- Ngày 09/8/2005 UBND tỉnh Thái Bình bàn giao phần vốn nhà nước đầu tư tại Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình cho Tổng Công ty Bia-Rượu-NGK Hà Nội.

- Được sự đồng ý của HĐQT Tổng Công ty Bia-Rượu-NGK Hà Nội. Ngày 12/10/2005 Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình ra quyết định số 06/QĐ-HĐQT đổi tên “Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình” thành “Công ty CP Bia Hà Nội - THÁI BÌNH “

+ Một số thành tích mà Công ty đã đạt được trong những năm qua :

* Một huân chương lao động hạng 2.

* Hai huân chương lao động hạng 3(hai cơ sở).

* Hai Huy chương Vàng tại Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2002.

* Cờ Thi đua của Tỉnh Uỷ Thái Bình năm 2008 * Bằng khen của Bộ Công Thương năm 2008, 2009, 2010.

* Bằng khen của Bộ Tài chính năm 2009.

* Giấy khen của Tổng C.ty Bia-Rượu-NGK Hà Nội các năm 2006, 2007.

*Bằng khen của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam các năm 2006, 2007, 2008, 2009.

* Bằng khen của Tổng cục Thuế năm 2007, 2008, 2009.

* Bằng khen của Tỉnh Uỷ Thái Bình năm 2006, 2007, 2009.

* Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình năm 2006, 2007, 2008, 2009.

* Giấy khen của Bảo Hiểm Xã Hội Thái Bình nhiều năm liền.

* Giấy khen của Cục Thuế Thái Bình nhiều năm liền.

* Nhiều Bằng khen và Giấy chứng nhận về công tác tổ chức hoạt động các Đoàn thể.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Lô CN1, Khu Công nghiệp TBS - Sông Trà, Xã Tân Bình, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội