Công ty CP Bia Hà Nội - Thái Bình

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CP Bia Hà Nội - Thái Bình chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP Bia Hà Nội - Thái Bình, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP Bia Hà Nội - Thái Bình

Quá trình thành lập: Công ty Bia Thái Bình tiền thân là hai doanh nghiệp Nhà nước hợp nhất theo quyết định 2048/QĐ-UB ngày 29/8/2002 của UBND tỉnh Thái Bình giữa Công ty Bia Rượu Ong Thái Bình và Nhà máy Bia Thái Bình.

- Ngày 4/4/2005 UBND tỉnh Thái Bình có quyết định 731/QĐ-UB Về việc Phê duyệt phương án và chuyển Công ty Bia Thái Bình thành Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình.

Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình :

+ Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng Tương ứng: 4.000.000 Cổ phần .

+ Số lượng Cổ đông : 324 Cổ đông

- Ngày 13/6/2005 Bộ Công nghiệp có công văn 3047/CV-TCCB tiếp nhận Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình làm thành viên Tổng Công ty Bia-Rượu-NGK Hà Nội

- Ngày 14/7/2005 Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

- Ngày 28/7/2005 Bộ Tài chính có công văn 9492/BTC-TCDN đồng ý để Tổng Công ty Bia-Rượu-NGK Hà Nội tiếp nhận phần vốn Nhà nước (51% vốn điều lệ) trong Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình

- Ngày 09/8/2005 UBND tỉnh Thái Bình bàn giao phần vốn nhà nước đầu tư tại Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình cho Tổng Công ty Bia-Rượu-NGK Hà Nội.

- Được sự đồng ý của HĐQT Tổng Công ty Bia-Rượu-NGK Hà Nội. Ngày 12/10/2005 Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình ra quyết định số 06/QĐ-HĐQT đổi tên “Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình” thành “Công ty CP Bia Hà Nội - THÁI BÌNH “

+ Một số thành tích mà Công ty đã đạt được trong những năm qua :

* Một huân chương lao động hạng 2.

* Hai huân chương lao động hạng 3(hai cơ sở).

* Hai Huy chương Vàng tại Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2002.

* Cờ Thi đua của Tỉnh Uỷ Thái Bình năm 2008 * Bằng khen của Bộ Công Thương năm 2008, 2009, 2010.

* Bằng khen của Bộ Tài chính năm 2009.

* Giấy khen của Tổng C.ty Bia-Rượu-NGK Hà Nội các năm 2006, 2007.

*Bằng khen của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam các năm 2006, 2007, 2008, 2009.

* Bằng khen của Tổng cục Thuế năm 2007, 2008, 2009.

* Bằng khen của Tỉnh Uỷ Thái Bình năm 2006, 2007, 2009.

* Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình năm 2006, 2007, 2008, 2009.

* Giấy khen của Bảo Hiểm Xã Hội Thái Bình nhiều năm liền.

* Giấy khen của Cục Thuế Thái Bình nhiều năm liền.

* Nhiều Bằng khen và Giấy chứng nhận về công tác tổ chức hoạt động các Đoàn thể.

Công ty CP Bia Hà Nội - Thái Bình Tuyển dụng