Công ty CP cung ứng nhân lực

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TUYỂN DỤNG

1
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

THÔNG TIN CÔNG TY

07, Mai Hắc Đế, Vinh, Nghệ An

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ