Công Ty CP Đầu Tư BĐS Đại Hoàng Minh

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

GIÁ TRỊ ĐẠI HOÀNG MINH REAL ESTATE


1.SỨ MỆNH:


???̂? đ?̣?ℎ ??̛́? ???̂? ?ℎ?́ “?ℎ?̂́? ??̛?̛̣?? – Đ?̆̉?? ??̂́? – ??̛̣ ?ℎ?́? ???̣̂?”, ??̣? ???̂? ??̉? Đ?̣? ???̀?? ???ℎ ??̀ ???̂́? ??̣? ?ℎ?̛̃?? ??̂?? ???̀?ℎ, ??̉? ?ℎ?̂̉? ??̀ ??̣?ℎ ??̣ đ?̆̉?? ??̂́?, ???? ??̂́? ?̂́? ??̛?̛̣? ?ℎ?̛̀? ????, ??́? ?ℎ?̂̀? ??̂?? ??? ??̣ ?ℎ?̂́ đ?̂́? ??̛?̛́?, ??̂?? ??? ?ℎ?̂́? ??̛?̛̣?? ??̂́?? ?ℎ? ???̛?̛̀? ??̂? ??̀ ??̀? đ?̣? ?ℎ? ??̀?? đ?̂́? ??̀ Đ?̣? ???̀?? ???ℎ đ?̣̆? ?ℎ?̂? ??̛́?.


2.TẦM NHÌN:


??̣̂? đ??̀? Đ?̣? ???̀?? ???ℎ ?ℎ?̂́? đ?̂́? ???̛̉ ?ℎ?̀?ℎ ??̣̂? ????? ?ℎ?̛̃?? ??̣̂? đ??̀? ???ℎ ??̂́ ??̛ ?ℎ?̂? ???̣̂? ??? ??́ ??? ??̂ ??̀ đ?̆̉?? ??̂́? ℎ?̀?? đ?̂̀?, ??̂́? ??̂́? đ?̣̂?? ??̉? ??̀ Đ?̂̀? ??̛ ??̂? ??̛̣?? ??̀? ??̃?ℎ ??̛̣? đ?̂̀? ??̛ ?ℎ??̂́? ??̛?̛̣?.


3.GIÁ TRỊ CỐT LÕI:


????? ?ℎ?̀?ℎ, ????? ?ℎ?̛̣?, ?ℎ??̣̂? ??̂?, ?ℎ?̂? ??̆?, ??́?? ??̣? ??̀ ??̛̣ ?ℎ???̂? ??ℎ??̣̂? ??̀ ?ℎ?̛̃?? ???́ ???̣ ??̂́? ??̃? đ?̛?̛̣? Đ?̣? ???̀?? ???ℎ đ?̣̆? ??̂? ℎ?̀?? đ?̂̀? ????? ???̂́? ?ℎ?̣̆?? đ?̛?̛̀?? ℎ?̀?ℎ ?ℎ?̀?ℎ ??̀ ?ℎ?́? ????̂̉?. Đ?̂? ??̃?? ??̀ ?ℎ?̛̃?? ℎ?̣̂ ???́ ???̣ ???? ???̣?? ??̂̃? đ?̛?̛̀?? ?ℎ? ?ℎ??̂̀? ?ℎ?̂́ ℎ?̣̂ Đ?̣? ???̀?? ???ℎ ???̂? ?ℎ?̣̆?? đ?̛?̛̀?? ???̂́? ??̣? ?ℎ?̛̃?? “??̂́? ?̂́? ??̛?̛̣? ?ℎ?̛̀? ????”.

Xem thêm Thu gọn

Tuyển dụng

1/12 trang

Top công ty cùng lĩnh vực

Thông tin liên hệ

Địa chỉ công ty
54B Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Xem bản đồ

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội