Công Ty CP Đầu Tư BĐS Đại Hoàng Minh

daihoangminhland.com

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

GIÁ TRỊ ĐẠI HOÀNG MINH REAL ESTATE


1.SỨ MỆNH:


???̂? đ?̣?ℎ ??̛́? ???̂? ?ℎ?́ “?ℎ?̂́? ??̛?̛̣?? – Đ?̆̉?? ??̂́? – ??̛̣ ?ℎ?́? ???̣̂?”, ??̣? ???̂? ??̉? Đ?̣? ???̀?? ???ℎ ??̀ ???̂́? ??̣? ?ℎ?̛̃?? ??̂?? ???̀?ℎ, ??̉? ?ℎ?̂̉? ??̀ ??̣?ℎ ??̣ đ?̆̉?? ??̂́?, ???? ??̂́? ?̂́? ??̛?̛̣? ?ℎ?̛̀? ????, ??́? ?ℎ?̂̀? ??̂?? ??? ??̣ ?ℎ?̂́ đ?̂́? ??̛?̛́?, ??̂?? ??? ?ℎ?̂́? ??̛?̛̣?? ??̂́?? ?ℎ? ???̛?̛̀? ??̂? ??̀ ??̀? đ?̣? ?ℎ? ??̀?? đ?̂́? ??̀ Đ?̣? ???̀?? ???ℎ đ?̣̆? ?ℎ?̂? ??̛́?.


2.TẦM NHÌN:


??̣̂? đ??̀? Đ?̣? ???̀?? ???ℎ ?ℎ?̂́? đ?̂́? ???̛̉ ?ℎ?̀?ℎ ??̣̂? ????? ?ℎ?̛̃?? ??̣̂? đ??̀? ???ℎ ??̂́ ??̛ ?ℎ?̂? ???̣̂? ??? ??́ ??? ??̂ ??̀ đ?̆̉?? ??̂́? ℎ?̀?? đ?̂̀?, ??̂́? ??̂́? đ?̣̂?? ??̉? ??̀ Đ?̂̀? ??̛ ??̂? ??̛̣?? ??̀? ??̃?ℎ ??̛̣? đ?̂̀? ??̛ ?ℎ??̂́? ??̛?̛̣?.


3.GIÁ TRỊ CỐT LÕI:


????? ?ℎ?̀?ℎ, ????? ?ℎ?̛̣?, ?ℎ??̣̂? ??̂?, ?ℎ?̂? ??̆?, ??́?? ??̣? ??̀ ??̛̣ ?ℎ???̂? ??ℎ??̣̂? ??̀ ?ℎ?̛̃?? ???́ ???̣ ??̂́? ??̃? đ?̛?̛̣? Đ?̣? ???̀?? ???ℎ đ?̣̆? ??̂? ℎ?̀?? đ?̂̀? ????? ???̂́? ?ℎ?̣̆?? đ?̛?̛̀?? ℎ?̀?ℎ ?ℎ?̀?ℎ ??̀ ?ℎ?́? ????̂̉?. Đ?̂? ??̃?? ??̀ ?ℎ?̛̃?? ℎ?̣̂ ???́ ???̣ ???? ???̣?? ??̂̃? đ?̛?̛̀?? ?ℎ? ?ℎ??̂̀? ?ℎ?̂́ ℎ?̣̂ Đ?̣? ???̀?? ???ℎ ???̂? ?ℎ?̣̆?? đ?̛?̛̀?? ???̂́? ??̣? ?ℎ?̛̃?? “??̂́? ?̂́? ??̛?̛̣? ?ℎ?̛̀? ????”.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

54B Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội