GIỚI THIỆU CÔNG TY

Là một công ty về công nghệ, ITG luôn coi Con người là tài sản và nguồn lực quan trọng nhất.

THÔNG TIN CÔNG TY

Tầng 14 tòa nhà Lilama 10, số 56 Tố Hữu, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ