Công ty CP Kỹ thuật và Môi trường Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty chúng tôi chuyên hoạt động trong lĩnh vực môi trường với những dịch vụ như:

- Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt, vận hành, bảo trì các công trình xử lý môi trường (Xử lý nước thải, nước sạch, khí thải...);

- Tư vấn xin cấp phép môi trường (Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Xả thải, Khai thác nước, Kế hoạch bảo vệ môi trường, Vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường...);

- Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường với Phòng thí nghiệm đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường Vimcerts 235;

- Hoạt động tổ chức khảo sát, điều tra môi trường;

- Cung cấp giải pháp, lắp đặt thiết bị quan trắc tự động liên tục khí thải, nước thải online,....


THÔNG TIN CÔNG TY

18 BT4-2 , KĐT TRUNG VĂN, NAM TỪ LIÊM , HÀ NỘI

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ