Công ty CP Phương Đông _Chi nhánh Đà Lạt

phuongdongvn.vn

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Sản xuất kinh doanh các loại giống hoa, hoa chậu ...

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

30 Nguyên Tử Lực , phường 8, Đà Lạt

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội