GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Xây dựng các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông đường bộ, công trình công nghiệp, dân dụng;

- Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 110KV;

- Đầu tư xây dựng khu công nghiệp và đô thị;

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét ( Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép);

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét ( Sản xuất vật tư, vật liệu xây dựng, kết cấu bê tông, đường ống cấp thoát nước);

- Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng ( Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, đường ống cấp thoát nước);

- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện ( Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép);

- Xuất nhập khẩu vật tư, nguyên liệu, thiết bị cơ khí, cơ giới và công nghệ xây dựng;


THÔNG TIN CÔNG TY

Thủy điện Mông Ân, Bảo Lâm, Cao Bằng

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ