Công ty CP Tập Đoàn Khải Tín

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác.


THÔNG TIN CÔNG TY

A3-A4 Hoàng Quốc Việt, Phường An Đông, TP Huế

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ