Công ty CP Truyền thông và Giáo dục Cầu Vồng

https://cauvong.vn/

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty CP Truyền thông và giáo dục Cầu VỒng được thành lập 8 năm. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xuát bản ấn phẩm, đồ chơi giáo dục dành cho tuổi màm non và tiểu học. 

NGoài ra công ty còn hoạt động trog lĩnh vực in ấn và truyền thông


Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

107 Ngụy như kon tum - thanh xuân hà nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội